O společnostiZákladní údaje
Název:
PLEMDAT, s.r.o.
Spisová značka:
C 56596 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Den zápisu:
19.12.1997
Jednatel:
doc. Dr. Ing. Josef Kučera
IČ:
25633775
Účetní uzávěrka:
Plemdat
Uživatelé výstupů Plemdatu


Předmět zpracování dat a výpočtů pro dojený skot

Rutinní automatizované zpracování dat pro dojený skot zahrnuje převzetí datových souborů, kontrolu, uložení do databáze a vytváření a předávání výsledků zpracování (sestavy, datové soubory, publikace na internetu). Frekvence zpracování je denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Odhad plemenných hodnot a výpočet selekčních indexů probíhá 3 krát ročně pro býky a 6 krát ročně pro krávy. Zpracování mezinárodních odhadů PH z Interbullu probíhá 3 krát ročně. Zpracování odhadů PH pro plemeno Fleckvieh ze SRN probíhá 3 krát ročně. Ke všem těmto činnostem je vyvíjen a udržován vlastní software.

Další zpracování a výpočty