ARCHIV - novinky, pozvánky na akce...


19.03.2018 - Prvotní doklady na SUPD

Prvotní doklady na SUPD

Od 19.03.2018 budeme ukládat na eSkot do SUPD nové dokumenty - opisy prvotních dokladů KU

Soubor – opis eRozborového protokolu (eRP)

RRRRMMDD_RPprv_ooo_sss_xxxxxxxxxx.pdf

kde RRRRMMDD je datum kontroly

ooo - organizace KU

sss – středisko KU

xxxxxxxxxx – číslo stáje

Dokument bude obsahovat data, tak jak přišla od techniků z PDA nebo z tabletů


Soubor – opis eHlášení změn otelení přesunů (eHZOP)

RRRRMMDD_HZOPprv_ooo_sss_xxxxxxxxxx.pdf

kde RRRRMMDD je datum kontroly

ooo - organizace KU

sss – středisko KU

xxxxxxxxxx – číslo stáje

Dokument bude obsahovat data, tak jak přišla od techniků z PDA nebo z tabletů


Soubor – Opis výsledků z laboratoře

RRRRMMDD_OpisRP_ooo_sss_xxxxxxxxxx.pdf

kde RRRRMMDD je datum kontroly

ooo - organizace KU

sss – středisko KU

xxxxxxxxxx – číslo stáje

Tato sestava bude obsahovat opis dat RP z laboratoře – dojivost a výsledky rozboru mléka po sloučení do věty vstupující do zpracování dat KU skotu .

Dokument Opis výsledků bude zatím obsahovat údaje o zpracovaných vzorcích, po výměně softwaru v laboratořích bude doplněn o „chybník nespárovaných vzorků“ (dosud zasílán po provedení rozborů z LRM).

 

Všechny dokumenty se budou ukládat na SUPD do složky PD příslušným oprávněným organizacím.

Připravujeme odesílání těchto dokumentů na maily techniků, kteří kontrolu provedli elektronickým sběrem dat (ESD).


Autor:

Jitka Vobecká
| zpět |